ai tan fu te ki ni ha i ka ra ka ku mei

大胆无畏洋化革命

rai rai ra ku ra ku han sen ko kka

光明磊落反战国家

hi no ma ru ji ru shi no ni rin sha ko ro ga shi

骑著日之丸印的二轮车

a ku ryou tai san ICBM

恶灵退散ICBM

kan jou se no ha shi ri nu ke te

奔驰穿过环状线

tou hon sei sou nan no so no

东奔西走不算什麼

shou nen shou jo sen go ku mu sou

少年少女战国无双

u ki yo no ma ni ma ni

跟从著浮世浪

sen bon za ku ra yo ru ni ma gi re

千本樱溶入夜中

ki mi no ko e mo to do ka na i yo

连你的声音也传不到啊

ko ko wa u ta ge ha ga ne no o ri

此处开宴钢铁牢笼中

so no dan tou dai de mi o ro shi te

自那断头台上往下看吧

san zen se kai to ko yo no ya mi

三千世界黄泉之暗

na ge ku u ta mo ki ko e na i yo

连哀叹之歌也听不见啊

sei ran no so ra ha ru ka Ka na ta

青蓝天空遥远彼端

so no kou sen juu de u chi nu I te

就用那光线枪射穿吧

bya ku sen ren ma no mi ta me wa ho u ko u

看来身经百战实为将校

I tta ri ki ta ri no o I ran dou chuu

人潮来往的花魁道中

ai tsu mo koi tsu mo min na de a tsu ma re

不管那个人或这个人大家都过来吧

sei ja no kou shin wan tsuu san shi

圣者的行进一二三四

zen jou mon o ku gu ri nu ke te

穿过出家僧人旁

an ra ku jou do ya ku ba ra I

安乐净土驱凶避邪

ki t to sai go wa dai dan'en

最后一幕一定就是大团圆

ha ku shu no ai ma ni

在掌声的同时

sen bon za ku ra yo ru ni ma gi re

千本樱溶入夜中

ki mi no ko e mo to do ka na i yo

连你的声音也传不到啊

ko ko wa u ta ge ha ga ne no o ri

此处开宴钢铁牢笼中

so no dan tou dai de mi o ro shi te

自那断头台上往下看吧

san zen se kai to ko yo noya mi

三千世界黄泉之暗

na ge ku u ta mo ki ko e na i yo

连哀叹之歌也听不见啊

ki bou no u ta ha ru ka Ka na ta

希望之丘遥远彼端

so no sen kou dan o uchi a ge ro

就将那闪光弹射入天吧

kan jou se no ha shi ri nu ke te

奔驰穿过环状线

tou hon sei sou nan no so no

东奔西走不算什麼 shou

nen shou jo sen go ku mu sou

少年少女战国无双

u ki yo no ma ni ma ni

跟从著浮世浪

sen bon za ku ra yo ru ni ma gi re

千本樱溶入夜中

ki mi no ko e mo to do ka na i yo

连你的声音也传不到啊

ko ko wa u ta ge ha ga ne no o ri

此处开宴钢铁牢笼中

so no dan tou dai de mi o ro shi te

自那断头台上往下看吧

sen bon za ku ra yo ru ni ma gi re

千本樱溶入夜中

ki mi ga u ta i bo ku wa o do ru

你唱歌啊我跳舞

ko ko wa u ta ge ha ga ne no o ri

此处开宴钢铁牢笼中

sa a kou sen juu o uchi ma ku re

来扣下光线枪的板机吧


本文地址:http://nhxzy.com/post/174.html
如觉得本文对你有用,请随意打赏